MÅLGRUPPE

 

Hylleholt modtager piger i alderen fra 13 til og med 22år
Der kan være mange forskellige årsager til, at unge piger får et ophold på
Hylleholt Husgerningsskole. Gennem et struktureret og trygt læringsmiljø kan den unge arbejde med de problematikker, den unge har. Og hvis den unge er motiveret, kan hun få et stort udbytte af opholdet på Hylleholt husgerningsskole.


Nogle af årsagerne til ophold på Hylleholt husgerningsskole:

•Den unge og forældrene oplever daglige skænderier, har svært ved at kommunikere og/eller situationen sidder fast.

•Den unge har svært ved at følge skoleforløbet, har et dårligt forhold til lærere og elever.

•Den unge har været/er udsat for forskellige overgreb eller fysisk/psykisk vold.

•Den unge har selvskadende adfærd

•Den unge har sociale og/eller emotionelle vanskeligheder

•Den unge har været i forbindelse med det psykiatriske system

På Hylleholt husgerningsskole indskriver vi ikke unge som er voldsomt udad reagerende, eller unge som har et massivt behandlingskrævende misbrug.
Hvor vidt en pige passer ind, vurderes altid individuelt og i forhold til den aktuelle gruppe.


Vi kan tilbyde:

•Et struktureret, grænsesættende, rummeligt, varmt og trygt læringsmiljø.

•Mulighed for at hjælpe den unge ud af de problematikker de kommer med.

•Hjælpe den unge til at få bedre selvværd, selvindsigt og personlig udvikling.

•Et godt og tæt samarbejde med forældrene, med ugentlige samtaler.

Et forløb på Hylleholt er et tilbud fra samfundet til den unge og forældrene.

Tilbuddet gives for at hjælpe den unge med at komme ud af den krise, den unge befinder sig i. Og for at sikre at den unge ikke fortsætter ad den vej som kan være meget uhensigtsmæssig, og kan blokerer udviklingen.
Et ophold på Hylleholt bliver altid visiteret gennem den kommune den unge kommer fra.

Top