SKOLE

 

Flere af vores elever undervises i folkeskolerne, vi har i mange år haft et solidt og succesfuldt samarbejde med de lokale folkeskoler. Samarbejdet betyder at der kan "strikkes" et skema sammen, der nøjagtigt tilgodeser den unges behov og ressourcer.

Vi samarbejder desuden med  specialskoler i området , i forhold til de elever, der har brug for et mere specialiseret undervisningstilbud.


Skoleplaceringer og eventuelle behov for særlig støtte vurderes af PPR i Faxe kommune.

Det er vigtigt at der findes det helt rigtige skoletilbud, da mange af de unge der kommer på Hylleholt har mange dårlige oplevelse med det at gå i skole.

Vi ser mange som på trods af år med manglefuld skolegang lykkes med at få en god afgangseksamen

Top