At bo på Hylleholt 

Når du flytter ind på Hylleholt, vil din sagsbehandler lave en handleplan hvor der vil være en række mål som du og vi i fællesskab skal arbejde med imens du bor her.

Der vil blive afholdt statusmøde med din sagsbehandler cirka en gang hvert halve år. Her taler vi om hvordan det går, hvilke mål er opfyldt og hvad skal der arbejdes videre med. Dine forældre eller den som har forældremyndigheden deltager som regel også i statusmødet.

Din sagsbehandler holder også et møde med dig alene det kaldes en børne- / ungesamtale.

På Hylleholt vil du få dit eget værelse, der er møbler på værelset, så du skal kun have tøj og andre personlige ejendele med. 

Du vil få en kontaktpædagog som vil være særlig opmærksom på dig, kontaktpædagogen vil også have kontakt til dine forældre cirka en gang om ugen.

Du vil få lomme- og tøjpenge efter statens takster.

Når du rejser på weekend eller skal til fritidsaktiviteter, får du udleveret et rejsekort af personalet. 

Top