FORÆLDRESAMARBEJDE

Der kan være mange gode grunde til, at din datter flytter ind på Hylleholt. Ligesom du, er vi voksne her interesseret i, at det går dit barn bedst muligt. 

Vi tager os af det enkelte barns udvikling og tage hensyn til særlige forhold, særlige interesser og særlige behov. Men en mor eller far kan vi aldrig erstatte.

Derfor er det vigtigt, at du og vi kan få et godt forhold til hinanden - så vi kan arbejde sammen. Du vil bliver informeret om, hvordan det går i dagligdagen, hvordan det går i skolen og hvilke planer der er for den nærmeste fremtid. Som hovedregel ringer vi til Jer en gang om ugen. Når du og vi trækker i samme retning, vil den unge få mest ud af opholdet her på Hylleholt. Vi glæder os til at samarbejde med jer.

Praktiske oplysninger:

  • Læge benyttes efter aftale.

  • Alle vore elever er tilknyttet den kommunale tandpleje.

  • Ugentlig kontakt fra Hylleholt til forældre.

  • Der afholdes statusmøder med deltagelse af forældrene, den unge og sagsbehandleren hvert halve år.

  • Udgifter til lommepenge samt til transport til og fra weekend bliver afholdt af Hylleholt.Top