Hvad vil det sige at bo på et opholdssted.

 

Når du flytter ind på et opholdssted bliver du en del af et fællesskab.

I alle fællesskaber er der regler for hvordan man skal begå sig. Vi kalder det husregler, det kan  f.eks. omhandle  hvordan vi sidder når vi spiser, hvor må der ryges,hvordan vi omgås hinanden, hjemkomsttider, sengetider osv.  

Du har en række rettigheder og personalet har forskellige regler de skal overholde.

Der vil i det daglige være små pligter du skal deltage i, så som værelses rengøring, madlavning en gang om ugen samt vask af dit eget tøj .

Alt sammen ting du får hjælp til indtil du selv kan mestre disse opgaver.

 

 

 

 

 

 

 

Top