Hylleholts medarbejdergruppe består af i alt 14 medarbejdere.

- 8 uddannede pædagoger inkl. forstander.

- 1 nattevagter

- 1 køkkenleder

- 1 administrativ medarbejder.

- 1 pedel 

Herudover har vi faste vikarer tilknyttet, som alle enten er under uddannelse, eller er uddannede pædagoger.

Udover det faste personale har vi forskellige eksterne samarbejdspartnere. Her i blandt forskellige psykologer på konsulentbasis.

Medarbejderne modtager løbende supervision. 

Der er løbende kurser og efteruddannelse i gang. Flere  medarbejdere er certificerede Nada instruktører.Vi uddaner os løbende i KRAP.

Der er en stor stabilitet i medarbejdergruppen med meget stor og bred livserfaring. På Hylleholt  har vi faste skemaer dvs. at pædagogerne hovedsagligt har faste ugentlige arbejdsdage. Dette er med til at give de unge en forudsigelig og strukturet hverdag.

Top