MÅLGRUPPE

 

Hylleholt modtager piger i alderen fra 13 til og med 22år
Der kan være mange forskellige årsager til, at en ung visiteres til et ophold på Hylleholt.

Målgruppen er karakteriseret ved:

  • omsorgssvigt

  • seksuelt overgreb

  • tilknytningsforstyrrelse

  • selvskadende adfærd

  • opmærksomhedsforstyrelse  

Vi indskriver ikke unge som er voldsomt udad reagerende, eller unge som har et massivt behandlingskrævende misbrug.
Hvor vidt en pige passer ind, vurderes altid individuelt og i forhold til den aktuelle gruppe.


Vi kan tilbyde:

•Et struktureret, grænsesættende, rummeligt, varmt og trygt læringsmiljø.

•Hjælpe den unge til at få bedre selvværd, selvindsigt og personlig udvikling.

•Et godt og tæt samarbejde med forældrene, med ugentlige samtaler.

 

 

Top