PÆDAGOGIK


Hylleholts ideologi er, at mennesker udvikler sig på baggrund af deres medfødte egenskaber og opvækstbetingelser, og at de kan udvikle og forandre sig i samspil med og i relation til andre mennesker. Dvs. en forandring, der er styret af indre og ydre processer, og at den unges selvoplevelse, selvbillede og selvinstruks kan forandres gennem forskellige former for samspil i trygge rammer.
Vi  har valgt at tage udgangspunkt i Selvpsykologien som referenceramme for det pædagogiske arbejde. Selvpsykologien er en relations båren og mentaliserende tilgang hvor hovedbudskabet er, at der er i relationen og samspillet mellem pædagogen og den enkelte unge, at den unge udvikles. Selvpsykologien er en almen psykologisk teori, hvor der er fire måder at opleve sig selv på som menneske.

De fire dimensioner er:

  •  Anerkendelse/omsorg- at blive set som den man er, at blive mødt i sine behov.

  •  Samhørighed- at føle, at man er en del af et ligeværdigt fællesskab.

  •  Engagement- at føle sig engageret og opleve, at der er mening og retning i livet.

  •  Mestring- at føle sig udfordret og opleve, at man mestre noget, der er værdigfuldt for en.

Alle fire dimensioner er lige vigtige og bør være i spil hele livet.

Du kan læse mere om hvordan vi arbejder med selvpsykologien

Her

KRAP - er betegnelsen for en Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

På Hylleholt arbejder vi med KRAP og uddanner os løbende indenfor dette.

Top