PÆDAGOGIK


Hylleholts ideologi er, at mennesker udvikler sig på baggrund af deres medfødte egenskaber og opvækstbetingelser, og at de kan udvikle og forandre sig i samspil med og i relation til andre mennesker. Dvs. en forandring, der er styret af indre og ydre processer, og at den unges selvoplevelse, selvbillede og selvinstruks kan forandres gennem forskellige former for samspil i trygge rammer.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og udviklende tilgang.

Vi har de seneste år uddannet os i metoden Krap.

KRAP - er en forkortelse af  Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Et socialpædagogisk koncept, hvor der tages udgangspunkt i den anerkendende tilgang, inddragelse af de kognitive teorier, med en vægt på det positive, det der virker.

 

På Hylleholt arbejder vi med KRAP og uddanner od løbende. Vi holder jævnlig temadage med udvikler af KRAP,psykolog Peter Storgård.

Top